proti - to be online
Połącz się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Świadczymy usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
Obsługę prawną dla naszych klientów wykonujemy z najwyższą jakością i starannością. Priorytetem kancelarii jest szybkie i efektywne działanie tak, aby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie w zleconych sprawach. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, unikając schematów w podejmowanych działaniach. Dużą wagę przywiązujemy do stałego kontaktu z klientem i pełnej dostępności przy wykonywaniu usług prawnych. Klient jest informowany na bieżąco i dokładnie o stanie zleconej sprawy. Dzięki posiadanemu nowoczesnemu zapleczu technicznemu Kancelaria świadczy usługi niezależnie od położenia siedziby klienta.
Kancelaria zapewnia najwyższą staranność i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantując poufność i zachowanie tajemnicy. Chcąc zapewnić jak najlepszą obsługę prawną, Kancelaria współpracuje także z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i aplikantami radcowskimi i adwokackimi na terenie całego kraju.
Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną dostosowaną do konkretnych oczekiwań. Udzielamy pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, jednakże specjalizujemy się w odzyskiwaniu wierzytelności i szeroko rozumianym prawie gospodarczym zapewniając obsługę prawną przedsiębiorcom. Istotną częścią naszej praktyki jest prawo cywilne, a zwłaszcza sprawy odszkodowawcze, spadkowe oraz dotyczące nieruchomości. Posiadamy również duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług z zakresu prawa pracy. Niezmiernie ważnym elementem naszej pracy jest reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Radca prawny Warszawa

Kancelaria posiada siedzibę w  Warszawie na Mokotowie ale także działamy na terenie całego kraju, prowadząc sprawy o windykację należności.
Łukasz Brzozowski
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i doradztwie w zakresie prawa cywilnego, pracy i prawa handlowego oraz w sprawach windykacyjnych.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską pt. ”Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym".
Po ukończonych studiach, odbywał aplikację radcowską pod patronatem radcy prawnej Krystyny Gardockiej-Żakiewicz. Po zdaniu egzaminu radcowskiego z jednym najlepszych wyników w Warszawie, rozpoczął prowadzenie działalności w Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski.
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Brzozowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.